top of page

Ankara Antlaşması & İngiltere Vatandaşlığı

 

Ankara Antlaşması nedir?

 

Ankara Antlaşması,1963 yılında dönemin ortak pazarına mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanan ve taraf ülkelere imza tarihinde var olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülkelerin vatandaşları için geçerli olmasını öngören antlaşmadır.

Bu antlaşma çerçevesinde şekillenen ECAA ya da Ankara Anlaşması Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

 

Ankara Antlaşması sadeceT.C. vatandaşlarını mı kapsar?

 

Ankara Antlaşması vizesi Romanya, Bulgaristan ve Türkiye vatandaşlarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, Romanya ve Bulgaristan AB ülkesi konumunda bulunduğu için Ankara Antlaşması vizesi şuanda sadece antlaşmanın tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aktif olarak uygulanmaktadır.

 

ECAA vizesine kimler başvurabilir?

 

ECAA - Ankara Antlaşması İngiltere vizesine İngiltere’de iş kurmak ya da kendi işini yapmak isteyen 18 yaşını aşmış ve yapacağı işe yetecek kadar sermayesi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir

Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir. Örneğin; Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişiler İnşaat ofisi ya da mağaza açabileceği gibi İngiltere’de ikamet ettiği adresi göstererek pazarlama, şoförlük gibi hizmetler de verebilir. Ancak kişiler İngiltere vize başvurusunda beyan ettikleri mesleği yapmakla yükümlüdür. 

İngiltere Ankara Antlaşması vizesi özellikleri

 • İngiltere Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler burada yerleşik yaşama hakkına sahip olurlar.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ECAA Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’de kendi işini kurabilir ya da mevcut bir şirkete ortak olabilirler.

 • Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler İngiltere vatandaşlarına sunulan ücretsiz ve sağlık gibi haklardan faydalanabilirler.

 • Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.

 • ECAA Ankara Antlaşması vizesi kapsamında İngiltere’ye yerleşen kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında götürebilirler. Aile bireyleri kişinin vize başvurusunda beyan ettiği mesleği yapmakla yükümlü değildir. İstedikleri diğer bir alanda çalışabilirler.

 • Ankara Antlaşması vizesinde stand- still( değiştirilemez) kuralı bulunmaktadır. Yani Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere vatandaşlığına geçen ya da otum hakkı elde eden kişilere ilişkin uygulamalar herhangi bir şekilde ya da koşulda değiştirilemez.

 

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere vatandaşlığı alınır mı?

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler başlangıçta 1 yıl devamında ise 3 olmak üzere toplam 4 yıl çalıştıktan sonra, süresiz oturum için başvuru yapabilirler. Süresiz oturum hakkı elde eden kişilerin sadece kendi işini yapma zorunluğu ortadan kalkar. Böylece kişi, başka bir işte ya da hem kendi işinde hem de başka bir işte çalışma hakkını elde eder.

Ankara Antlaşması vizesi sahibi kişiler, İngiltere’ye yerleştikten 5 yıl sonra İngiltere Vatandaşlığı için başvuruda bulunup İngiliz pasaportu alma hakkı kazanır.

ECAA- Ankara Antlaşması Vizesi Başvuru

Ankara Antlaşması Vizesine başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurularını Türkiye’den ya da İngiltere’den (turistik, öğrenci, ticari vize gibi herhangi biri ile seyahat ettiği zamanlarda) yapabilirler.

Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere vatandaşlığına geçmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’den yapacakları vize başvurularını, gerekli evrakları temin ettikten İngiltere Konsolosluğu, İngiltere Büyükelçiliği ya da Vize Danışma Merkezleri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Herhangi bir sebeple yaptıkları İngiltere seyahatleri esnasında Ankara Antlaşması vizesine başvuru yapmak isteyen kişiler ise İngiltere’de üçüncü ülke vatandaşlarına hizmet eden ilgili kurumlardan yardım alabilmektedir.

Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişinin başvurusu reddedildiği takdirde, İç İşleri Bakanlığı red gerekçelerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Başvuru sahibi red gerekçeleri kendisine ulaştığı tarih itibarıyla 28 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

 

Ankara Antlaşması vizesi için gerekli evraklar

 

Ankara Antlaşması İngiltere vizesine başvuru yapmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları aşağıdaki belgeleri asıllarını ve noter onaylı İngilizce çevirilerini ibraz etmelidir.

 - Ankara Antlaşması vizesine başvuran kişi İngiltere’de yapmak istediği işin niteliği ve bu işteki kişisel pozisyonunu detaylı olarak ifade eden bir iş planı(iş teklifi için niyet mektubu)

 - Vize başvurusunda bulunan kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gerçekçi ve gerekçeli olarak gösteren tahmini kazanç planlarını ifade eder belge

 - Ankara Antlaşması vize başvurusunda bulunan kişinin beyan ettiği işi yapacak yetkinlikte olduğunu gösteren meslek ve eğitim belgelerinin orjinalleri ve kopyaları ibraz edilmelidir.

 - Başvuru sahibi kişi eğer iş satın almayı düşünüyorsa, satın alınacak işin son 2 yıllık banka hesap dökümleri

 - Kişi mevcut bir işe katılacaksa, işin son 2 yıllık banka hesap dökümleri ile kişinin işe katılma gerekçelerini ifade eder, tatmin edici yazılı beyan

 - ECAA – Ankara Antlaşması vizesine başvuruda bulunan kişi İngiltere’de yapacağı işi herhangi başka bir iş yapmadan finanse edecek ekonomik yeterlilikte olduğunu ispat etmelidir. Bunun için başvuru sahibi son 3 aylık banka hesap dökümlerini orjinalleri ve kopyaları ile birlikte sunmalıdır.

Ankara Anlaşma vizesi türlerine ilişkin bilgiler

Ankara anlaşma vizesi başvurularında bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iki farklı Ankara Anlaşma vizesi başvurularında bulunabileceklerdir. 

İngiltere'de kendi şirketini kuracak kişileri Ankara Anlaşmasının bir kategorisi olan ''Turkish Business Person'' vizesine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İngiltere'de bir şirkette çalışmak için ülkeye giriş yapcak kişiler ise ''Turkish Employed'' vizesine müracaat etmelidir.

İngiltere devletinin iki vize kategoriside ECAA (Ankara Anlaşması) içeriğine sahiptir. 

Ankara Anlaşma vizesi kategorisi olan ''Turkish Employed'' vizesi üzerinden İngiltere oturum alımına ilişkin bilgiler 

Ankara Anlaşma vizesinin bu kategorisi kişiye tek başına İngiltere oturum izni alma imkanı tanımamaktadır. Ancak bu vize de geçirilen süre (Turkish Employed) toplam 10 yıl aralıksız olarak İngiltere'de kalanlara verilen oturum kuralı (Long Residence Rule'' için sayılmaktadır. Şöyle ki; İlk 2 yıl öğrenci olarak son 8 yılda bu vize ile sürekli olarak İngiltere'de yaşamış iseniz 10. yılın sonunda İngilitere (İndenfinite) vizesi için başvuru gerçekleştirebilirsiniz. 

Ankara Anlaşma vizesi TurkishEmployed vizesine ilişkin bilgiler 

Ankara Anlaşma vizesi kategorisi olan ''Turkish Employed'' vizesi İngiltere'de aynı işverenin yanında kesintisiz olarak 12 ay çalışmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ekonomik bir başkaa koşula bakılmaksızın aynı iş yerinde İngiltere İşçi Vizesi ile çalışmaya devam edebilir. İngiltere çalışma izni vizesi kategorisine başvuru yapma hakkına ve izne verilen isim ''Turkish Employed'' vizesidir. 

Türkish Employed Vizesi için başvuru gerçekleştirebilecek kişilere ilişkin bilgiler

Türkish Employed vizesi ingiltere'de Öğrenci vizesi veya Au Pair vizesi ile bulunan ve son 12 süresince iş yeri değişikliği yapmadan çalışmış Türkiye vatandaşları İngiltere Türkish Employed vizesi için başvuru gerçekleştirebilirler. 

Lütfen Dikkat! 

İngiltere AuPair vizesi ile ülkede bulunan kişiler en az 12 ay aynı aile yanında çalışmak mecburiyetindedirler. 

İngiltere AuPair vizesi ile yapılabileceklere ilişkin bilgiler

 

İngiltere AuPair Vizesi almış kişiler;

 • Son 12 ay aynı aile yanında çalıştığınızı ispatlama koşuluyla, aile yanında 1 yıl daha çalışılmasına izin veren "İngiltere Çalışma Vizesi" alabileceklerdir.

 • Birinci yıl sonunda, aynı aile yanında çalışmaya devam edilmesi koşuluyla, İngiltere Çalışma vizesi dördüncü yılınıza kadar birer yıl süreyle uzatabilirsiniz.

 • Üçüncü yıl sonunda, farklı bir aile yanında çalışabilirsiniz.

 • Dördüncü yıl sonunda, herhangi bir iş dalında ve herhangi bir işveren yanında çalışmak için, İngiltere Çalışma vizenizi birer yıl olmak üzere dilediğiniz süre kadar uzatabilirsiniz. Bir diğer tabirle, dördüncü yılınızın sonundan itibaren, İngiltere'de AuPair'lik yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir işveren için, istediğiniz işte çalışabilirsiniz.

 • 10. yılınızdan sonra, İngiltere'de süresiz oturum izni için (ILR-IndefiniteLeavetoRemain) başvurabilirsiniz.

 

İngiltere'de Öğrenci veya Yasal Çalışma İzni Sahibi İseniz:

 • Son 12 ay aynı işverende çalıştığınızı ispatlamanız koşuluyla, bu işveren için İngiltere çalışma vizenizi 1 yıl süreyle daha uzatabilirsiniz.

 • İngiltere çalışma vizeniz ile İngiltere'de geçirdiğiniz birinci yıl sonunda, Aynı işveren için çalışmaya devam etmeniz şartıyla, İngiltere çalıma vizenizi üçüncü yılınıza kadar kalan süre için uzatabilirsiniz.

 • İngiltere çalışma izni ile İngiltere'de geçirilen üçüncü yıl sonunda, İngiltere vizenizi bir yıl daha uzatabilirsiniz ancak bu dördüncü yılınızda isterseniz, aynı iş kolundaki bir başka işveren yanında çalışabilirsiniz.

 • İngiltere çalışma vizeniz ile İngiltere'de geçirdiğiniz dördüncü yıl sonunda ise, işvereninizi ve iş dalınızı değiştirebilirsiniz. Bir diğer tabirle, kendi bulacağınız bir başka iş dalında ve istediğiniz başka bir işveren yanında çalışma hakkınız olur ve vizenizi her 5 yılda bir istediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

 

İngiltere Çalışma İzni Vizesi için Eş ve Çocukların durumuna ilişkin bilgiler 

İngiltere Çalışma vizesi ile, bakmak zorunda olduğunuz 18 yaşından küçük çocuklarınız ve eşiniz de sizinle birlikte İngiltere'de kalmaya devam edebilir. Eş ve çocuklarınıza ilk 3 yıl için, İngiltere çalışma izni vizesi verilmez. Ancak, devlet okullarında eğitim almaları mümkündür. Eş ve çocuklara, 3. yıldan sonra istedikleri işte çalışmaları için İngiltere Çalışma Vizesi izni başvuru hakkı tanınır. 

İngiltere Ankara Anlaşma vizesi ile İngiltere Ofis ve İş yeri açma zorunluluğuna ilişkin bilgiler

Ankara Anlaşma vizesi ile İngiltere devletinden işyeri, ofis vey büro açma zorunluluğunuz bulunmaz. İngiltere Ankara Anklaşma vizesi ile free-lance çalışabilme hakkınızda saklıdır. ,

İngiltere Ankar Anlaşma vizesine bir firmaya ortak olarak başvuru yapacak kişilere ilişkin bilgiler 

İngiltere ankara Anlaşmasına bir firmaya ortak olarak başvuru yapabilirsiniz. Ancak söz konusu İngiltere vizesi için  başvuru yapabilmek için en az %51 hisse oranınınızn olması zorunludur.  Ayrıca bu oran gelir ve gider dengesi açısından yeterli olmak zorundadır.

Ankara Antlaşması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1- Ankara Antlaşması Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Ankara Anlaşması vizesi başvuruları kısmen değişiklik göstermesine karşılık maksimum 30 günde sonuçlanmaktadır. Ancak Ankara Anlaşması vize başvurularının sonuçlanma süresi zaman zaman degisebilecektir. Ankara Anlaşması 2-3 haftalık bir sürede de sonuçlanabilir. 

 

2- Ankara Antlaşması Başvurum Olumsuz Sonuçlanırsa İtiraz Edebilir Miyim?

Ankara anlaşması vize başvuruları olumsuz sonuçlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının itiraz hakkı mevcuttur. Ancak Ankara Anlaşması vize başvuru sahibinin vize başvuru geçmişinde olumsuz bir durum ve hali hazırda başka bir vizesi olup süresi bitmiş ise Ankara Anlaşması vize başvuru reddi hakkı ''Appealrights''ı kullanabilir. 

 

3- Ankara Anlaşması İle İngiltere'de Başka Bir İşyerinde Çalışabilir Miyim?

Ankara Anlaşma vizesi başvuruları olumlu sonuçlanmış türkiye vatandaşları bu vizeleri ile İngiltere'de başka bir iş yerinde çalışma hakları yoktur. Ankara Anlaşması imkanlarından yararlanabilme koşulu olan kendi iş yerini açma uygulaması ihlal edilmemelidir. 

 

4- Ankara Antlaşması İle Hem Kendi İşimde Hem De Başka Bir İşte Çalışabilir Miyim?

Ankara Anlaşma vizesini almış kişiler Ankara anlaşması vizeleri ile İngiltere devletinde hem kendi işlemlerini yapıp hemde ek bir işte çalışmaları anlaşma uyum koşulları gereğince yasak bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ankara Anlaşması vizeleri ile başka bir firmada ek iş yapamaz. Ankara Anlaşması sahibi farklı bir firmada iş hayatına devam edecek olması halinde ise İngiltere devletinin Oturum İzni belgesini edinmelidir. 

 

5- Ankara Anlaşması Vizesi Başvuruları Sırasında ''Mülakat'' Uygulaması Var Mıdır?

İngiltere devleti ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasında imzalanan ve başvuru sahibine İngiltere vatandaşlığı alma hakkı tanıyan bu anlaşma başvuruları direk olarak İngiltere'ye yapılmaktadır. Türkiye'de bulunan İngiltere Konsolosluklarına ve İngiltere Konsolosluklarının yetkili temsilciliklerine Ankara Anlaşması başvuruları yapılamaz. Bu sebeple, Ankara Anlaşma vizesi başvuruları sırasında ''Mülakat'' uygulaması diğer bir deyişle yüz yüze görüşme bulunmaz.

Ancak İngilitere Konsolosluğunun kısa süreli vize kategrilerine başvuru yapacak kişi ve kişiler İngiltere Konsolosluğu ile mülakat gerçekleştireceklerdir. 

 

6- Ankara Anlaşma Vizesi İle Ailemi İngiltere'ye Götürebilir Miyim?

Ankara Anlaşma vizesi almış kişiler bu anlaşma ile eş ve çocuklarınıda vize alma koşuluyla İngiltere'ye getirebileceklerdir. Ankara Anlaşması vizesi almış kişiler eş ve çocukları içinde vize başvurusunda bulunup Ankara anlaşması vizesi almış eşin vize süresi kadar vizelerini alabilirler. 

 

7- Bu web sitesinde aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemlerini kullanarak farklı alan adları edinmekte ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlere reklam alanı sağlayarak stratejik partnerlik yapmaktadır. ingilterekonsoloslugu.net web sitesinin, İngiltere Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği ile hiçbir alakası olmadığı gibi içindeki bilgilerin de resmi bir dayanağı yoktur. İçeriklerde vize uzmanlarının tecrübelerinden yola çıkılarak site ziyaretçilerinin yararına olacak şekilde doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmektedir. Doğru olmayan bilgileri bildirmek veya bilgi güncellemesi yapmak için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda ilgili konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.

 

8- Başvuru İçin Sermaye Kişisel Banka Hesabımda Olmak Zorunda Mıdır?

Ankara Anlaşması vize başvuru sürecinde kişinin İngiltere'de kendi şirketini açma koşulu olarak sermayesini Banka Bilgilerinde beyan etmek zorundadır. Ankara Anlaşma vizesi başvuru sahibi sermaye gösterim bilgilerini şahsi hesap bilgilerinde göstermesi gerekirken kişi, Ankara anlaşma vizesi başvuruları için üçüncü bir kişinin Banka bilgilerini paylaşamaz/beyan edemezler. 

 

9- 3. Kişiden Edindiğim Sermaye İle Ankara Antlaşması Başvurusu Yapabilir Miyim?

Ankara Anlaşma vizesi başvuruları için sermaye bildirimi zorunludur. Sermayesini 3. bir kişiden temin etmiş kişiler yazılı olarak paranın ne için verildiğini (Borç, Hediye) bildirmek mecburiyetindedir. 

bottom of page